• English (English)
همایش گروه بازرگانی پارتیران

گروه بازرگانی پارتیران وارد کننده لوازم یدکی خودروهای سنگین، سبک و راهسازی و نماینده رسمی بیش از ۲۵ برند معتبر بین المللی در حاشیه برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات تهران اقدام به برگزاری همایشی با حضور مدیران شرکت‌ها در هتل هما تهران نمود.

 • 01- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||224||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 02- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||225||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 03- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||226||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 04- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||227||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 05- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||228||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 06- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||229||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 07- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||230||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 08- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||231||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 09- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||237||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 10- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||238||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 11- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||239||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 12- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||240||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016
 • 13- سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016||||241||||سمینار تهران 1395 - Tehran Seminar 2016